The Achievements of Hugo Chavez (Counterpunch) Τα επιτεύγματα του Τσάβεζ

Καλή χρονιά! Το παρόν είναι αναδημοσίευση από το Counterpunch, μετά από κοινοποίηση του Mihalis Panayiotakis στο facebook, που αναφέρει:

«Με ευχές για περαστικά στην κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται ο Ούγο, μια υπενθύμιση στα κοράκια του νεοφιλελευθερισμού που βιάζονται να τον θάψουν, για τους λόγους της εκλογικής του κυριαρχίας:

Chavez, speaking at the 2003 World Social Foru...
Chavez, speaking at the 2003 World Social Forum in Porto Alegre (Photo credit: Wikipedia)

«With regard to social determinants of health indicators, Venezuela is now the country in the region with the lowest inequality level (measured by the Gini Coefficient) having reduced inequality by 54%, poverty by 44%. Poverty has been reduced from 70.8% (1996) to 21% (2010). And extreme poverty reduced from 40% (1996) to a very low level of 7.3% (2010). About 20 million people have benefited from anti-poverty programs, called “Misiones” (Up to now, 2.1 million elderly people have received old-age pensions – that is 66% of the population while only 387,000 received pensions before the current government. Education is a key determinant of both health and poverty and the Bolivarian government has placed a particular emphasis on education allotting it more than 6% of GDP. UNESCO has recognized that illiteracy been eliminated furthermore, Venezuela is the 3rd county in the region whose population reads the most. There is tuition free education from daycare to university; 72% of children attend public daycares and 85% of school age children attend school»

Mihalis Panayiotakis:

Ο αντιπρόεδρος και διάδοχός του, θα δώσει συνέντευξη τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αβάνα όπου νοσηλεύεται ο Τσάβες. Τα πράγματα είναι δύσκολα: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/01/01/vicepresidente-nicolas-maduro-sera-entrevistado-desde-la-habana-esta-noche-a-las-8-30-pm-4946.html


 An Update on the Social Determinants of Health in Venezuela

by CARLES MUNTANER, JOAN BENACH, MARIA PAEZ VICTOR
____________

While Venezuela’s president Hugo Chávez is fighting for his life in Cuba, the liberal press of both sides of the Atlantic (e.g., El Pais) has not stopped trashing his government. The significance of his victory (12 points ahead of his contender) has yet to be analysed properly, with evidence. It is remarkable that Chávez would win, sick with cancer, outgunned by the local and international media (think of Syriza’s Greece election) and, rarely acknowledged, an electoral map extremely biased towards the middle and upper classes, with geographical barriers and difficult access to Ids for members of the working classes.

One of the main factors for the popularity of the Chávez Government and its landslide victory in this re-election results of October 2012, is the reduction of poverty, made possible because the government took back control of the national petroleum company PDVSA, and has used the abundant oil revenues, not for benefit of a small class of renters as previous governments had done, but to build needed infrastructure and invest in the social services that Venezuelans so sorely needed. During the last ten years, the government has increased social spending by 60.6%, a total of $772 billion [i].

Poverty is not defined solely by lack of income nor is health defined as the lack of illness. Both are correlated and both are multi-factorial, that is, determined by a series of social processes. To make a more objective assessment of the real progress achieved by the Bolivarian Revolution in Venezuela during the last 13 years it is essential to review some of the key available data on the social determinants of health and poverty: education, inequality, jobs and income, health care, food security and social support and services.

With regard to these social determinants of health indicators, Venezuela is now the country in the region with the lowest inequality level (measured by the Gini Coefficient) having reduced inequality by 54%, poverty by 44%. Poverty has been reduced from 70.8% (1996) to 21% (2010). And extreme poverty reduced from 40% (1996) to a very low level of 7.3% (2010). About 20 million people have benefited from anti-poverty programs, called “Misiones” (Up to now, 2.1 million elderly people have received old-age pensions – that is 66% of the population while only 387,000 received pensions before the current government.

Education is a key determinant of both health and poverty and the Bolivarian government has placed a particular emphasis on education allotting it more than 6% of GDP. UNESCO has recognized that illiteracy been eliminated furthermore, Venezuela is the 3rd county in the region whose population reads the most. There is tuition free education from daycare to university; 72% of children attend public daycares and 85% of school age children attend school. There are thousands of new or refurbished schools, including 10 new universities. The country places 2nd in Latin America and 5th in the world with the greatest proportions of university students. In fact, 1 out of every 3 Venezuelans are enrolled in some educational program.[ii] . It is also a great achievement that Venezuela is now tied with Finland as the 5th country with the happiest population in the world.[iii] .

Before the Chavez government in 1998, 21% of the population was malnourished. Venezuela now has established a network of subsidized food distribution including grocery stores and supermarkets. While 90% of the food was imported in 1980, today this is less than 30%. Misión Agro-Venezuela has given out 454,238 credits to rural producers and 39,000 rural producers have received credit in 2012 alone. Five million Venezuelan receive free food, four million of them are children in schools and 6,000 food kitchens feed 900,000 people. The agrarian reform and policies to help agricultural producers have increased domestic food supply. The results of all these food security measures is that today malnourishment is only 5%, and child malnutrition which was 7.7% in 1990 today is at 2.9%. This is an impressive health achievement by any standards.

Some of the most important available data on health care and public health are as following [iv],[v],[vi]:

*infant mortality dropped from 25 per 1000 (1990) to only 13/1000 (2010);

*An outstanding 96% of the population has now access to clean water (one of the goals of the revolution);

*In 1998, there were 18 doctors per 10,000 inhabitants, currently there are 58, and the public health system has about 95,000 physicians;

*It took four decades for previous governments to build 5,081 clinics, but in just 13 years the Bolivarian government built 13,721 (a 169.6% increase);

*Barrio Adentro (i.e., primary care program with the help of more than 8,300 Cuban doctors) has approximately saved 1,4 million lives in 7,000 clinics and has given 500 million consultations;

*In 2011 alone, 67,000 Venezuelans received free high cost medicines for 139 pathologies conditions including cancer, hepatitis, osteoporosis, schizophrenia, and others; there are now 34 centres for addictions,

*In 6 years 19,840 homeless have been attended through a special program; and there are practically no children living on the streets.

*Venezuela now has the largest intensive care unit in the region.

*A network of public drugstores sell subsidized medicines in 127 stores with savings of 34-40%.

*51,000 people have been treated in Cuba for specialized eye treatment and the eye care program “Mision Milagro”; has restored sight to 1.5 million Venezuelans

An example of how the government has tried to respond in a timely fashion to the real needs of its people is the situation that occurred in 2011 when heavy tropical rains left 100,000 people homeless. They were right away sheltered temporarily in all manner of public buildings and hotels and, in one and a half years, the government built 250,000 houses. The government has obviously not eradicated all social ills, but its people do recognize that, despite any shortcomings and mistakes, it is a government that is on their side, trying to use its resources to meet their needs. Part of this equation is the intense political participation that the Venezuelan democracy stands for, that includes 30,000 communal councils, which determine local social needs and oversee their satisfaction and allows the people to be protagonists of the changes they demand.[vii]

The Venezuelan economy has low debts, high petroleum reserves and high savings, yet Western economists that oppose President Chávez repeat ad nauseam that the Venezuelan economy is not “sustainable” and predict its demise when the oil revenues stop. Ironically they do not hurl these dire predictions to other oil economies such as Canada or Saudi Arabia. They conveniently ignore that Venezuela’s oil reservoir of 500 billion barrels of oil is the largest in the world and consider the social investment of oil revenues a waste or futile endeavour. However these past 13 years, the Bolivarian government has been building up an industrial and agricultural infrastructure that 40 years of previous governments had neglected and its economy continues to get stronger even in the face of a global financial crisis.

An indication of the increasing diversification of the economy is the fact that the State now obtains almost as much revenue from tax collection as from the sale of oil, since it strengthened its capacity for tax collection and wealth redistribution. In just one decade, the State obtained US$ 251,694 million in taxes, more than its petroleum income per annum. Economic milestones these last ten years include reduction in unemployment from 11.3% to 7.7%; doubling the amount of people receiving social insurance benefits, and the public debt has been reduced from 20.7% to 14.3% of GNP and the flourishing of cooperatives has strengthen local endogenous economies. In general, the Venezuelan economy has grown 47.4% in ten years, that is, 4.3% per annum. [viii]. Today many European countries would look jealously at these figures. Economists who studied in detail the Venezuelan economy for years indicate that, “The predictions of economic collapse, balance of payments or debt crises and other gloomy prognostications, as well as many economic forecasts along the way, have repeatedly proven wrong… Venezuela’s current economic growth is sustainable and could continue at the current pace or higher for many years.”[ix] .

According to Global Finance and the CIA World Factbook ,the Venezuelan economy presents the following indicators.[x]: unemployment rate of 8%; 45,5% government (public) debt as a percent of GDP (by contrast the European Union debt/GDP is 82.5%); and a real GDP growth: GDP per capita is $13,070. In 2011, the Venezuelan economy defied most forecasts by growing 4.2 percent, and was up 5.6 percent in the first half of 2012. It has a debt-to-GDP ratio comfortably below the U.S. and the UK, and stronger than European countries; an inflation rate, an endemic problem during many decades, that has fallen to a four-year low, or 13.7%, over the most recent 2012 quarter. Even The Wall Street Journal reports that Venezuela’s stock exchange is by far the best-performing stock market in the world, reaching an all-time high in October 2012, and Venezuela’s bonds are some of the best performers in emerging markets.

Hugo Chavez’s victory had an impact around the world as he is recognized as having spearheaded radical change not only in his own country but in all Latin America where progressive governments have also been elected, thereby reshaping the global order. The victory was even more significant considering the enormous financial and strategic help that the USA agencies and allies gave to the opposition parties and media. Since 2002, Washington channeled $100 million to opposition groups in Venezuela and this election year alone, distributed US$ 40-50 million there. [xi] But the Venezuelan people disregarded the barrage of propaganda unleashed against the president by the media that is 95% privately owned and anti-Chavez. [xii]. The tide of progressive change in the region has started to build the infrastructure for the first truly independent South America with political integration organizations such as Bank of the South, CELAC, ALBA, PETROSUR, PETROCARIBE, UNASUR, MERCOSUR, TELESUR and thus have demonstrated to the rest of the world that there are, after all, economic and social alternatives in the 21st century.[xiii] . Following a different model of development from that of global capitalism in sharp contrast to Europe, debt levels across Latin America are low and falling.

The changes in Venezuela are not abstract. The government of President Chávez has significantly improved the living conditions of Venezuelans and engaged them in dynamic political participation to achieve it [xiv]. This new model of socialist development has had a phenomenal impact all over Latin America, including Colombia of late, and the progressive left of centre governments that are now the majority in the region see in Venezuela the catalyst that that has brought more democracy, national sovereignty and economic and social progress to the region.[xv] . No amount of neoliberal rhetoric can dispute these facts. Dozens of opinionated experts can go on forever on whether the Bolivarian Revolution is or is not socialist, whether it is revolutionary or reformist (it is likely to be both ), yet at the end of the day these substantial achievements remain. This is what infuriates its opponents the most both inside Venezuela and most notable, from neocolonialist countries. The “objective” and “empiricist” The Economist will not publicize this data, preferring to predict once again the imminent collapse of the Venezuelan economy and El Pais, in Spain, would rather have one of the architects of the Caracazo (the slaughter of 3000 people in Caracas protesting the austerity measures of 1989), the minister of finance of the former government Moises Naim, go on with his anti-Chávez obsession. But none of them can dispute that the UN Human Development Index situates Venezuela in place #61 out of 176 countries having increased 7 places in 10 years.

And that is one more reason why Chavez’s Bolivarian Revolution will survive Venezuela’s Socialist leader.

Carles Muntaner is Professor of Nursing, Public Health and Psychiatry at the University of Toronto. He has been working on the public health aspects of the Bolivarian Revolution for more than a decade including Muntaner C, Chung H, Mahmood Q and Armada F. “History Is Not Over. The Bolivarian Revolution, Barrio Adentro and Health Care in Venezuela.” In T Ponniah and J Eastwood The Revolution in Venezuela. Harvard: HUP, 2011

María Páez Victor is a Venezuelan sociologist, specializing in health and medicine.

Joan Benach is a professor of Public Health at the Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. He has collaborated in a number of studies on the public health policies of the Bolivarian Revolution.


[i] Páez Victor, Maria. “Why Do Venezuelan Women Vote for Chavez?” Counterpunch, 24 April 2012

http://www.counterpunch.org/2012/04/24/why-do-venezuelan-women-vote-for-chavez/print

[ii] Venezuela en Noticias, Venezuela en Noticias <venezuelaennoticias@minci.gob.ve> Venezuela en Noticias, Venezuela en Noticias venezuelaennoticias@minci.gob.ve

[iii] Gallup Poll 2010

[iv] Muntaner C, Chung H, Mahmood Q and Armada F. “History Is Not Over. The Bolivarian Revolution, Barrio Adentro and Health Care in Venezuela.” In T Ponniah and J Eastwood The Revolution in Venezuela. Harvard: HUP, 2011 pp 225-256; see also 4, Muntaner et al 2011, 5, Armada et al 2009; 6, Zakrison et al 2012

[v] Armada, F., Muntaner, C., & Navarro, V. (2001). “Health and social security reforms in latin america: The convergence of the world health organization, the world bank, and transnational corporations.” International Journal of Health Services, 31(4), 729-768.

[vi] Zakrison TL, Armada F, Rai N, Muntaner C. ”The politics of avoidable blindnessin Latin America–surgery, solidarity, and solutions: the case of Misión Milagro.”Int J Health Serv. 2012;42(3):425-37.

[vii] Ismi, Asad. “The Bolivarian Revolution Gives Real Power to the People.” The Canadian Centre for Policy Alternatives Monitor , December 2009/January.http://www.policyalternatives.ca/publications/monitor/latin-american-revolution-part-iv

[viii] Carmona, Adrián. “Algunos datos sobre Venezuela”, Rebelión, March 2012

[ix] . Weisbrot, Mark and Johnston, Jake. “Venezuela’s Economic Recovery: Is It Sustainable?” Center for Economic and Policy Research, Washington, D.C., September 2012.

[x] Hunziker , Robert. “Venezuela and the Wonders of Equality”. October 15th, 2012

[xi] Golinger, Eva. “US$20 million for the Venezuelan Opposition in 2012”, http://www.chavezcode.com/2011/08/us-20-million-for-venezuelan-opposition.html

[xii] Páez Victor, Maria. “Chavez wins Over Powerful Foreign Conglomerate Against Him”, Periódico América Latina, 11 October, 2012

[xiii] Milne,Seumas. “The Chávez Victory Will be Felt Far Beyond Latin America” , Associate Editor, The Guardian, October 9, 2012:

[xiv] Alvarado, Carlos, César Arismendi, Francisco Armada, Gustavo Bergonzoli, Radamés Borroto, Pedro Luis Castellanos, Arachu Castro, Pablo Feal, José Manuel García, Renato d´A. Gusmão, Silvino Hernández, María Esperanza Martínez, Edgar Medina, Wolfram Metzger, Carles Muntaner, Aldo Muñoz, Standard Núñez, Juan Carlos Pérez, and Sarai Vivas. 2006. “Mission Barrio Adentro: The Right to Health and Social Inclusion in Venezuela”. Caracas: PAHO/Venezuela.

[xv] Weisbrot, Mark.”Why Chávez Was Re-elected”. New York Times. Oct 10th 2012

[…]

Enhanced by Zemanta

2 comments

 1. Για τον Τσάβες και τη Βενεζουέλα…

  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/oct/03/why-us-dcemonises-venezuelas-democracy
  Why the US demonises Venezuela’s democracy
  by Mark Weisbrot, (The Guardian, Wednesday 3 October 2012)

  Venezuela is about to hold impeccably free and fair elections. Yet the US treats it as a dictatorship…

  ________________________

  http://www.cepr.net/index.php/publications/testimony/democracy-venezuela
  On the State of Democracy in Venezuela
  June 24, 2004, Testimony of Mark Weisbrot before the Subcommittee on Western Hemisphere, Peace Corps, and Narcotics Affairs of the Committee on Foreign Relations (Senate) PDF

  ________________________

  http://www.nytimes.com/2012/10/10/opinion/why-chavez-was-re-elected.html
  Why Chávez Was Re-elected
  By MARK WEISBROT. October 9, 2012

  WASHINGTON — For most people who have heard or read about Hugo Chávez in the international media, his reelection on Sunday as president of Venezuela by a convincing margin might be puzzling…

  ________________________

  Ελεεινή θα χαρακτήριζα τη δημοσίευση του Τάκη Μίχα με τίτλο «Βενελλάδα» στο protagon,
  http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=15902
  που… αναμασάει επιλεκτικά ό,τι χειρότερο σε βάρος του Τσάβες αλίευσε από τους New York Times, χωρίς ΚΑΜΜΙΑ ισορροπημένη αναφορά σε _άλλο_ άρθρο εκεί, που έγραψε (υπέρ του Τσάβες με πολλά στοιχεία) ο Mark Weisbrot.

 2. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας, εξ όσων γνωρίζω, ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΡΙΤΙΚΑ τον Τσάβες, αντί να τον απορρίπτει, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι…
  Μεταφέρω κάποιες φρέσκες πληροφορίες για το θέμα, μέσω φεηςμπουκ:

  [σχόλιο Μιχάλη Παναγιωτάκη]
  Πριν διαβάσετε τον επερχόμενο εμετό από αθλιότητες και ψεύδη που αναπόφευκτα θα γεμίσουν τον ακροδεξιό απόπατο που ονομάζεται «Ελληνικά ΜΜΕ» διαβάστε αυτή τη νεκρολογία για τον Τσάβες, από έναν «μετριοπαθή» Αμερικάνο αριστερό. Απόσπασμα:
  «There’s been great work done on the ground by scholars such as Alejandro Velasco, Sujatha Fernandes, Naomi Schiller and George Ciccariello-Maher on these social movements that, taken together, lead to the conclusion that Venezuela might be the most democratic country in the Western Hemisphere. One study found that organized Chavistas held to “liberal conceptions of democracy and held pluralistic norms,” believed in peaceful methods of conflict resolution and worked to ensure that their organizations functioned with high levels of “horizontal or non-hierarchical” democracy. What political scientists would criticize as a hyper dependency on a strongman, Venezuelan activists understand as mutual reliance, as well as an acute awareness of the limits and shortcomings of this reliance.»


  On the Legacy of Hugo Chávez
  http://www.thenation.com/article/173212/legacy-hugo-chavez

  Στοιχεία για τα περί δολοφονίας (που στάλθηκαν με μέηλ):

  http://beforeitsnews.com/politics/2013/03/the-assassination-of-hugo-chavez-2499112.html
  The Assassination of Hugo Chavez

  __________
  Τέλος, ένα υπέροχο δείγμα σύγχρονης ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ με μεξικάνικα στοιχεια, από τον κορυφαίο μεξικάνο συνθέτη Arturo Márquez:


  Arturo Márquez:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Arturo_M%C3%A1rquez

  __________
  (όλοι οι σύνδεσμοι που έδωσα είναι ΕΝΕΡΓΟΙ).

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s