Απολύτως παράνομες ήταν οι επιδοτήσεις ενοικίου υπουργών (με τη γίδα στην πλάτη…)

UPDATE  (the plot thickens):  Ο Χουλιαράκης είχε υποχρέωση να εσωκλείσει, αλλά… δεν εσώκλεισε στην υπουργική απόφασή του ΦΕΚ Β’ 20/14-01-2016 μια σημαντική τροποποίηση ΦΕΚ_B/161-2013 της απόφασης  6701/1994 που φωτίζει πολύ περισσότερο την υπόθεση. Όπως φαίνεται, είχε μπει και η ΝΔ στο παιγνίδι μοιράζοντας χιλιάρικα, κι αυτό έχει κρυφτεί επιμελώς μέχρι σήμερα. Ο Χουλιαράκης ήταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ υποχρεωμένος να αναφέρει ΚΑΘΕ τροποποίηση της απόφασης 6701/1994 αλλά ΔΕΝ το έκανε. Η παράλειψη ΔΕΝ ΗΤΑΝ τυχαία και βοήθησε την Ομερτά. Θα επανέλθω με πολύ περισσότερα. Προς το παρόν, δείτε τα σχόλια…


Η «επιδότηση ενοικίου» της Ράνιας Αντωνοπούλου (κ.ά.) δεν ήταν κάτι «νόμιμο αλλά όχι ηθικό», όπως παρουσιάστηκε. Ήταν παρανομία που βασίστηκε σε προηγούμενη απάτη, η οποία κρύφτηκε επιμελώς όταν ο Τσίπρας «παραίτησε» το ζεύγος Παπαδημητρίου – Αντωνοπούλου καλλιεργώντας την ψευδή εντύπωση του «νόμιμου αλλά όχι ηθικού».

6fe60c0979411ba295f4165bb91c8eb2dccae6b3

[1] Τα χρήματα που μοιράστηκαν όχι μόνο δεν ήταν ηθικά, αλλά δεν ήταν ούτε νόμιμα: Βασίστηκαν σε εσκεμμένη παραποίηση μιας παλιάς απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (αρ. 6701 του 1994, ΦΕΚ 6701/27.12.1994, Α’ 234) που δεν είχε καμμία σχέση με «επιδότηση ενοικίου», δεν έδινε κανένα επίδομα σε χρήμα και αφορούσε μόνο δύο περιπτώσεις:

[α] Μίσθωση (από τη Βουλή)  ρητά ξενοδοχειακών δωματίων για βουλευτές επαρχίας, με δικαιούχους μόνο όσους βουλευτές δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία στην Αττική και μόνο για εργάσιμες μέρες.
[β] Μίσθωση (από τη Βουλή) και ανακαίνιση συγκεκριμένου κτιρίου προς απόδοση σε χρήση των βουλευτών.

Η απόφαση αυτή του 1994 (εποχή προ ευρώ) δεν μοίραζε καθόλου χρήματα (πόσω μάλλον σε ευρώ). Πολλά χρόνια αργότερα, το άρθρο 25 του Μνημονίου 3 (Αύγουστος 2015) εφαρμόζει αυθαίρετα (στο όνομα αυτής της απόφασης) κάποια «χρηματική καταβολή» σε μέλη της κυβέρνησης «που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα», χωρίς να αναφέρει ποσό.

choyliarakis
Γιώργος Χουλιαράκης

Επικεφαλής της «εθνικής αποστολής διαπραγμάτευσης» ήταν τότε ο Γιώργος Χουλιαράκης (εξω-κοινοβουλευτικός τόσο στην 1η, όσο και στη 2η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ).

Στις 26/8/2015 το «Βήμα» έγραψε,  σχετικά:

Τη χορήγηση δαπανών διαμονής στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που δεν διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα προβλέπει διάταξη του ν.4336/2015 που ψηφίσθηκε στις 14 Αυγούστου από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το σχετικό άρθρο προβλέπει πως «η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/27.12.1994 (Α’ 234) απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα».

Πράγματι, στη σελ. 977 του Νόμου 4336-2015 (τρίτο μνημόνιο, 1036 σελίδων) το άρθρο 25 λέει:

ar8ro25_mnimonio3_sel977 (NOMOS-4336-2015.)

Και το «Βήμα» συνεχίζει:

Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Φεβρουάριου 2015, ήτοι χρήση της μπορούν να κάνουν και οι υπουργοί και υφυπουργοί της πρώτης κυβέρνησης Τσίπρα.

Ενδεικτικώς στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς με μόνιμο τόπο διαμονής εκτός Αθηνών περιλαμβάνονται οι Δημήτρης Μάρδας, Νίκος Παρασκευόπουλος, Κώστας Φωτάκης και Παναγιώτης Σγουρίδης.

Δεδομένου ότι μέχρι την Παρασκευή θα αναλάβει η νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση τα συναρμόδια υπουργεία «τρέχουν» προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη χορήγηση δαπανών διαμονής στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.

Όμως το ΦΕΚ 6701/27.12.1994 (Α’ 234) εκείνης της παλιάς απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής δεν προέβλεπε καμμία τέτοια «καταβολή»:

6701-27.12.1994 (Α 234) main_part

 Κοντολογίς, το άρθρο 25 του 3ου μνημονίου (Αύγουστος 2015) ήταν απάτη:

[2] Πάμε τώρα στον Ιανουάριο του 2016. Ο Χουλιαράκης με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 20/14-01-2016) ορίζει κριτήρια για καταβολές χρημάτων σε εξω-κοινοβουλευτικούς, κάνοντας αναφορά στην απόφαση του 1994, παραφράζοντάς την κι αλλάζοντας της τα φώτα. (Φυσικά το ποσό δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε ορίζεται ποιός το αποφάσισε και πότε…)
Ακολουθεί το μέρος IV της υπουργικής απόφασης Χουλιαράκη, σχετικά με «Δαπάνες Διαμονής του άρθρου 25» (τεκμηρίωση: direct link στο εδάφιο), όπου με κόκκινο χρώμα έχω σημειώσει τις «φωτογραφικές διατάξεις» που αφορούν την Αντωνοπούλου:

IV. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25

Για την καταβολή των δαπανών διαμονής των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα:

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης, σε δύο (2) αντίγραφα, που συντάσσεται από τον Διατάκτη, υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο στην οποία αναφέρονται: το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία λογαριασμού, η αιτιολογία και το έτος/ μήνα στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη διαμονής, το πληρωτέο ποσό.

2. Απόφαση διορισμού του δικαιούχου (άπαξ).

3. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, καθώς επίσης ότι αυτός στερείται ιδιόκτητης κατοικίας δικής του ή της συζύγου στην περιοχή του νομού Αττικής ή ότι η χρήση τυχόν υπάρχοντος ακινήτου είναι αδύνατη, λόγω παραχώρησης της χρήσης αυτού, χωρίς στην τελευταία περίπτωση να υπάγεται η εκμίσθωσή του.

5. Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, συνοδευόμενο από την προβλεπόμενη Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφορικών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

6. Τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε περίπτωση διαμονής σε ξενοδοχείο.

7. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) (άπαξ για το έτος αναφοράς).

8. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης Ε1 (για βεβαίωση κατοικίας) (άπαξ για το έτος αναφοράς).

Οι Υπηρεσίες, που είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, μπορούν να ζητούν κατά περίπτωση και κάθε άλλο που κρίνεται απαραίτητο για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Σημειώστε επίσης, ότι καμμία τροποποίηση δεν έγινε στην απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής του 1994. Άλλωστε… ΑΝ υπήρξε τέτοια τροποποίηση, ο Χουλιαράκης είχε ρητή υποχρέωση να τη μνημονεύσει στη δική του υπουργική απόφαση, κάτι που δεν έκανε.


Πάμε παρακάτω…

[3] Ας υποθέσουμε, τώρα, ότι η Αντωνοπούλου δεν ήξερε ότι η απόφαση Χουλιαράκη (με βάση την οποία ζήτησε χρήματα) ήταν απάτη. Ας δεχτούμε ότι την έπεισαν να κάνει την αίτηση με βάση ακριβώς αυτή την απόφαση, χωρίς να ξέρει ότι ήταν απάτη (εγώ δεν το πιστεύω, διότι η απόφαση Χουλιαράκη την έχει «φωτογραφίσει» σε κάποια σημεία, αλλά τέλος πάντων…) Και πάλι, όμως, εφόσον στην αίτησή της δήλωσε ψευδή στοιχεία, διέπραξε παρανομία ισοδύναμη με κλοπή του δημοσίου! Ποτέ δεν υπήρξε το (υποτιθέμενα) «νόμιμο αλλά μη ηθικό», έτσι κι αλλιώς..

Πιο συγκεκριμμένα, όπως εξήγησε  (εφ όλης της ύλης) η κ. Γεωργία Γκαρδαλίνου σε συζήτηση του facebook (τονισμοί δικοί μου, με την άδειά της):

Γεωργια Γκαρδαλινου Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, όσον αφορά αυτό καθεαυτό το άρθρο 25 του ν. 4336/14.08.2015, αναφέρει και νομοθετεί πως «εφαρμόζει την καταβολή που προβλέπει η 6701 απόφαση της ολομέλειας της βουλής σε μέλη της κυβέρνησης που δεν έχουν την βουλευτική ιδιότητα». Μόνο που η εν λόγω αποφαση σε καμιά περίπτωση και σε κανέναν βουλευτή δεν δίνει φράγκο. Η Βουλή νοικιάζει δωμάτια ξενοδοχείων (κι αυτό το κάνει μέχρι και σήμερα) μόνο εργάσιμες ημέρες για να φιλοξενήσει βουλευτές επαρχίας που στερούνται μισθωμένης ή ιδιοκτητης κατοικιας στην ευρυτερη περιοχή της πρωτεύουσας (επί λέξει αυτό). Σαφέστατα, η ενσωμάτωση του άρθρου 25 στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 έγινε πονηρά, παραπλανητικά και απατεωνίστικα μοιράζοντας για πρώτη φορά χρήματα (1000 το κρανίο) μόνο σε μέλη της κυβέρνησης. Τώρα, τα μέλη της κυβερνησης αυτά τα παίρνουν αναδρομικά, όλοι με αιτήσεις, μετά από τις 25 του Μάρτη 2017. Η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου κάνει αίτηση στις 16/04/17, και συνολικά ζητά 29.000 ως κάτοικος Νέας Υορκης, αλλά ξεχνά ότι στις εκλογές του Γενάρη του 15 είχε εκλεγεί στην 2η θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας του Σύριζα, όπως ξεχνά και ότι ως υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας επί 8μηνου παύει να είναι κάτοικος εξωτερικού. Ακόμη, στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 είναι υποψήφια Αττικής με λίστα στην 6η (και θεωρητικά εκλόγιμη) θέση, μόνο που στην νέα της εκλογική περιφέρεια δεν εξετίμησαν δεόντως το έργο ούτε του Συριζα ούτε το προσωπικό της κι έτσι αναγορεύτηκαν βουλευτές μόνο οι 3 πρώτοι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου. Για να θέσει κανείς υποψηφιότητα παρουσιάζει χαρτιά δημοτολογίου, δήλωση κατοικίας κλπ. Επομένως, ή ήταν ψευδής η δήλωση της ως υποψήφια, ή είναι ψευδής η δήλωση της ως κατοίκου Νεας Υόρκης. Και βεβαίως η αίτηση της κυρίας Αντωνοπούλου έπεται της τροποποίησης Χουλιαράκη που –ναι μεν- καλύπτει την περίπτωση Αντωνοπούλου, βγάζει όμως στο κλαρί τον κ. Φωτάκη. Και βεβαίως, περισσότερο από όλους, το βραβείο του συλληφθέντα με την γίδα στην πλάτη πάει δικαιωματικά και αποκλειστικά στον κ. Χουλιαράκη, που φέρει και την ευθύνη της παραποίησης της αποφασης 6701 της Βουλής.

Ας δούμε λίγο την περίπτωση Φωτάκη.

«…ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Φωτάκης, ζήτησε το εν λόγω επίδομα παρά το γεγονός ότι στη δήλωση πόθεν έσχες που έχει κάνει, δηλώνει πως είναι κάτοχος μονοκατοικίας 260 τετραγωνικών μέτρων στο Νέο Ψυχικό.»

Από τότε που πέρασε στα ΜΜΕ η γραμμή «νόμιμο αλλά μη-ηθικό», κάποιοι άλλοι αποδέκτες «επιδοτήσεων ενοικίου» αποθρασύνθηκαν, κομπάζοντας με περισσή αλαζονεία ότι είναι και ηθικά σωστοί. Π.χ. η περίπτωση Χρυσοβελόνη: «Έπαιρνα κι εγώ το επίδομα ενοικίου – Δεν υπάρχει ηθικό ζήτημα» και η… ανεκδιήγητη Καρακώστα: «Δεν είναι κακό το επίδομα- Από τα 7.000 ευρώ που παίρνω μου μένουν 2.000».

Βέβαια, όλα αυτά… ασφαλώς τα γνωρίζουν και άλλα κόμματα, αλλά επικρατεί ομερτά. Η ΝΔ (μέσω της «ομάδας αλήθειας») καυτηριάζει περιπτώσεις σαν αυτή του Φωτάκη, αλλά σιωπά για την ουσία, δηλαδή την αρχική παρανομία που επέτρεψε όλες αυτές τις απατεωνιές. Ασχολείται με το εμφανώς μη-ηθικό σκέλος της υπόθεσης, πολύ πιθανώς διότι ελπίζει στο μέλλον να ωφεληθεί από το  (δήθεν-)νόμιμο σκέλος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σ’ αυτό το άρθρο, δεν ασχοληθήκαμε με όλες τις περιπτώσεις, ούτε με ορισμένες… πολύ ενδιαφέρουσες λογικές συνέπειες αυτής της υπόθεσης. Π.χ. αποδείχτηκε -πέραν πάσης αμφιβολίας- ότι το μνημόνιο 3 περιλάμβανε και διατάξεις 100% εγχώριας προέλευσης, όπως η απατεωνιά του άρθρου 25. Πάνω από 10 τρόπους να… τρώνε λεφτά τα μέλη της κυβέρνησης, θεσμοθέτησε το Τρίτο Μνημόνιο. Ο Τσίπρας δήλωσε ότι «θα καταργήσει» την «ευνοϊκή διάταξη» των επιδοτήσεων ενοικίου, φυσικά χωρίς να παραδεχτεί ότι ήταν παράνομη εξ αρχής. Αυτό επίσης δείχνει… είτε ότι μπορεί να αποσύρει άρθρα του μνημονίου 3, είτε ότι παραμένει… αρχι-ψεύταρος.

(Για όλα αυτά τα θέματα, πολύ πιθανώς θα προστεθούν στο παρόν άρθρο updates…)

 • Last but not least… θάθελα να ευχαριστήσω την Γεωργια Γκαρδαλινου για την εκτενή έρευνα που έκανε σ’ αυτή την υπόθεση (και δημοσίευσε στο facebook). Τα στοιχεία που βρήκε αξιοποιήθηκαν και στην παρούσα ανάρτηση.


Διαβάστε επίσης:

 

5 comments

 1. Έχετε παραλείψει σημαντική τροποποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του 1994 που έγινε το 2013 και ακυρώνει όλο το άρθρο σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κ. Ράνια δεν πήρε παράνομα όσα πήρε.

  • Η υπουργική απόφαση του Ιαν. 2016 είναι «εφαρμοστική», άρα ΕΠΡΕΠΕ να εσωκλείει κάθε τροποποίηση της απόφασης του 1994. Εφόσον δεν ανάφερε την τροποποίηση που είπατε… μάλλον έχετε λάθος.

   Μπορείτε να φέρετε το ΦΕΚ της εν λόγω τροποποίησης?

    • Ευχαριστώ θερμά. Εξαιρετική βοήθεια προσφέρατε στην έρευνα της αλήθειας.

     Όπως φαίνεται είχε μπει και η ΝΔ στο παιγνίδι, μοιράζοντας χιλιάρικα… κι αυτό έχει κρυφτεί επιμελώς μέχρι σήμερα.

     Ο Χουλιαράκης ήταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ υποχρεωμένος να αναφέρει ΚΑΘΕ τροποποίηση της απόφασης 6701/1994 αλλά ΔΕΝ το έκανε για το ΦΕΚ 161 Β του 2013.
     Η παράλειψη αυτή ΔΕΝ ΗΤΑΝ τυχαία και ενίσχυσε την Ομερτά.

     Μεγάλες τροποποιήσεις / προσθήκες θα χρειαστούν στο άρθρο. Διάβασα το ΦΕΚ που φέρατε προσεκτικά.

 2. Πριν λίγο ανέβασα στο blog το ΦΕΚ Β 161/2013 ευχαριστώντας τον/την ανώνυμο που το ανάφερε.

  Click to access fek_b_161-2013.pdf

  Από τη στιγμή που ο Χουλιαράκης δεν «έπαιξε τίμια» μη αναφέροντας τροποποίηση της απόφασης 6701/1994 στην οποία στηρίχτηκε, χρειάζεται εξονυχιστική έρευνα για άλλες τυχόν… πονηρές παραλείψεις.

  Επεται συνέχεια… αφού πρώτα ψάξω ΚΑΘΕ πιθανώς-σχετικό ΦΕΚ ή άλλο στοιχείο…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s